Warning: Declaration of searchBlogForm::widget() should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /data/2/a/2a4140ad-7f13-4084-8f79-fc37fd2e2c9a/mediagrape.sk/sub/adda_old/wp-content/themes/visibility/functions.php on line 126
Koučing | ADDA
Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Koučing

Koučing


Organizácie a ich manažment čelia meniacim sa výzvam, ktoré vyžadujú jedinečné riešenia. Vďaka tomu koučing zaznamenáva nebývalý rozmach po celom svete – Slovensko nevynímajúc. Nárast záujmu organizácií o tento prístup rozvoja manažérov a špecialistov je reakciou na rýchlu návratnosť investícií do koučingu, ktorú potvrdzujú aj prieskumy. V dobe, keď včera fungujúce riešenia sú zastarané, 40-hodinový pracovný týždeň polúväzkom a neistota jedinou spoľahlivou realitou, dokáže koučing priniesť čerstvý vietor do mysle manažéra, šetriť jeho čas, znižovať stres a akcelerovať rozvoj. Koučing je individuálny a tímový rozvojový nástroj, ktorý pomáha koučovanému lepšie uplatniť jeho potenciál. Vďaka kvalitnému koučovi sa dokáže pracovník posunúť v krátkom čase tak, ako mu žiadna iná metóda neumožní.


V ADDA Consultants sa špecializujeme na niekoľko oblastí koučingu:

Individuálny koučing pre manažérov, manažérske talenty a špecialistov.

Naši kouči sú medzinárodne certifikovaní uznávaní a skúsení odborníci, ktorí koučujú senior manažérov, obchodníkov a pomáhajú rozvíjať potenciál manažérskych talentov.

Tímový koučing

Vytvára priestor pre riešenie reálnych problémov tímu. Akceleruje rast a zrelosť tímu pre efektívne reakcie na náročné požiadavky v budúcnosti. Tímový koučing je často kombinovaný s teambuildingovými aktivitami a zameriava sa na dosahovanie vysokej synergie najmä tímov na exekutívnej úrovni.

Manažér ako mentor a kouč

Rozvojový program určený manažérom, ktorý im umožní získať nový pohľad a zručnosti potrebné pre rozvoj samostatnosti a angažovanosti ich pracovníkov. Program vychádza z dôkladného poznania manažérskej reality. Osvojené koučovacie zručnosti a techniky môžu manažéri bezprostredne preniesť do každodennej pracovnej reality. Manažéri sú v priebehu kurzu podporovaní individuálnou supervíziou a mentoringom. Viac o programe [prelink na stránku kurzu].

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku


  Z vlastnej skúsenosti s rozvojom formou osobného koučingu realizovaného spoločnosťou ADDA Consultants môžem tento odporučiť ako účinné riešenie. Vzdelávanie zaujímavé hlavne pre manažérov na seniorských pozíciách, ktorí už absolvovali klasické tréningy a majú záujem posunúť sa ďalej. Za najdôležitejšie však považujem možnosť získať spätnú väzbu a tým pádom na sebe pracovať.

  Ing. Martin Zuzák, SPP, a.s.

  Koučovacie stretnutia s Dášou Spillerovou mi pomohli nielen spresniť vnímanie svojich silných stránok, ale aj nájsť spôsob ako pracovať ďalej na svojom manažérskom rozvoji. Vyhovovalo mi, že som si svoju cestu počas koučovania mohol tvoriť sám a Dáša mi pri tom podávala pomocnú ruku a pomohla objavovať ďalšie možnosti.


  Ladislav Žember, Riaditeľ a konateľ, Metro Cash & Carry Slovakia, a.s.

  Koučingové stretnutia s p. Dr. Dášou Spillerovou ma posunuli “ďalej” nielen z hľadiska profesionálneho, ale aj z hľadiska osobnostného. Veľmi sa mi páčilo a vyhovovalo mi, že nič nebolo “nanútené”, a to vďaka jej otvorenému prístupu, prostredníctvom ktorého dokáže ponúknuť iný zorný uhol na problematiku, ale bez toho, aby podsúvala vlastné názory, alebo univerzálne riešenia. Pridanou hodnotou mojich stretnutí s ňou bolo aj “ozdravenie“ vzťahov v pracovnom kolektíve, hierarchicky oboma smermi, keďže spolupráca s ňou prebiehala v minulosti aj formou školení pre kolegov. Spoluprácu môžem len odporúčať.

  Produktový manažér, Servier Slovensko, spol. s r.o.